1. Vyriausias asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra AS Baltika (Valukoja 10, Talinas, įmonės kodas 10144415). Duomenų apsaugos specialistas yra Märt Tikan, el.pašto adresas dpo@baltikagroup.com.
2. Asmens duomenys tvarkomi laikantis Estijos ir Europos Sąjungos teisės aktų.
3. Duomenų valdytojas renka šiuos duomenis apie Pirkėją: vardą, lytį, gimimo dieną, asmens kodą, telefono numerį, el.pašto adresą ir pirkimo istoriją.
4. Asmens duomenys yra tvarkomi ir renkami šiais tikslais: atlikti pirkimo analizę, parduoti prekes, teikti paslaugas, tvarkyti lojalumo programą. Duomenų valdytojas turi prieigą prie asmens duomenų bazės, gali analizuoti, rūšiuoti duomenis.
5. Duomenų valdytojas trečiosioms šalims duomenų neatskleidžia. AS Baltika paslaugos, įskaitant informacinės visuomenės paslaugas, nėra skirtos vaikams iki 13 metų.
6. Prisijungdamas prie klientų programos Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi. Duomenų valdytojui perduoti asmens duomenys yra apsaugoti ir yra laikomi konfidencialia informacija, įskaitant duomenis, saugomus internetinės parduotuvės aplinkoje apie klientą ir jo užsakymus. Duomenų perdavimas tarp Pirkėjo ir bankų bei mokėjimo kortele centro yra užšifruotas, o tai užtikrina Pirkėjo asmens duomenų ir banko duomenų saugumą. Duomenų tvarkytojas neturi prieigos prie konfidencialių Pirkėjo banko ir mokėjimo kortelės duomenų.
7. Duomenų valdytojas imasi visų priemonių, įskaitant informacines technologijas ir organizacines priemones, kad apsaugotų surinktus asmens duomenis. Tik įgalioti asmenys turi prieigą keisti ir tvarkyti duomenis.
8. AS Baltika gali įgalioti kitus juridinius asmenis (įgaliotą tvarkytoją) tvarkyti asmens duomenis, jeigu su tokiu tvarkytoju buvo sudaryta sutartis, pagal kurią įgaliotasis tvarkytojas privalo saugoti tvarkomus asmens duomenis ir užtikrinti asmens duomenų apsaugą pagal įstatymus. Tokie įgalioti tvarkytojai yra kasos aparatų programinės įrangos paslaugų teikėjai, programinės įrangos kūrimo partneriai, logistikos paslaugų teikėjai ir rinkodaros paslaugų teikėjai. Įgaliotieji tvarkytojai taip pat apima įmones, priklausančias tai pačiai grupei kaip AS Baltika ir jų darbuotojus, kurie tvarko asmens duomenis, kad galėtų atlikti savo pareigas.
9. AS Baltika informuos klientą apie naujausią juridinių asmenų įgaliotųjų tvarkytojų sąrašą Pirkėjui pateikus prašymą raštu AS Baltika adresu Valukoja 10, 10135 Talinas arba el.paštu pagalba@ivonikkolo.com.
10. Pirkėjas turi teisę bet kada gauti informaciją ir ištrinti saugomus asmens duomenis, prašyti prieigos prie savo asmens duomenų, prašyti ištaisyti savo asmens duomenis, apriboti savo asmens duomenis, ištrinti savo asmens duomenis, perduoti asmens duomenis, teises, susijusias su automatizavimu. Pirkėjas taip pat turi teisę atšaukti anksčiau duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Norėdamas gauti ir susipažinti su informacija, Pirkėjas pateikia rašytinį prašymą adresu pagalba@ivonikkolo.com.
11. Asmens duomenų valdytojas gali siųsti klientui naujienlaiškius, apklausas ir pasiūlymus el.paštu arba SMS žinute tik tuo atveju, jei Pirkėjas iš anksto davė sutikimą prisijungdamas prie klientų programos arba savitarnos aplinkoje.
12. Pirkėjas gali bet kada atšaukti pasiūlymus ir naujienlaiškius, prisijungęs prie savitarnos adresu www.ivonikkolo.ee/lt, pranešdamas apie tai el.paštu pagalba@ivonikkolo.com arba paspaudus atšaukimo nuorodą el.laiško apačioje.
13. Pirkėjas bet kuriuo metu gali pasiekti ir iš dalies pakeisti savo asmens duomenis prisijungęs prie www.ivonikkolo.ee/lt savitarnos aplinkos arba atsiųsdamas atitinkamą užklausą el. pašto adresu pagalba@ivonikkolo.com. Norėdamas ištrinti surinktus asmens duomenis, Pirkėjas taip pat pateikia rašytinį prašymą adresu pagalba@ivonikkolo.com.
14. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą AS Baltika arba AS Baltika duomenų apsaugos specialistui, duomenų apsaugos inspekcijai ar teismui, jei duomenų subjektas nustato, kad tvarkant asmens duomenis buvo pažeistos jo teisės. Duomenų apsaugos inspekcijos (AKI) kontaktinius duomenis rasite AKI svetainėje adresu: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.
15. Duomenų valdytojas pakeičia ir (arba) ištrina Pirkėjo duomenis patvirtinus Pirkėjo tapatybę.
16. Pirkėjo asmens duomenų saugojimo terminas yra penkeri metai nuo paskutinio pirkimo.
17. Jei asmens duomenys tvarkomi nauju tikslu, nei tas, kuris buvo nurodytas iš pradžių, arba nėra pagrįsti duomenų subjekto duotu sutikimu, Baltika AS atidžiai įvertins tokio naujo tvarkymo leistinumą. Siekdami nustatyti, ar duomenų tvarkymas nauju tikslu atitinka originalų, Baltika AS atsižvelgia į:
1) ryšį tarp tikslų, kuriais buvo renkami asmens duomenys, ir numatomų tolesnio tvarkymo tikslų;
2) asmens duomenų rinkimo kontekstą, ypač duomenų subjekto ir AS Baltika santykius;
3) asmens duomenų pobūdį;
4) galimas siūlomo tolesnio tvarkymo pasekmes duomenų subjektams;
5) saugos priemonių tinkamumą. Privatumo politiką AS Baltika gali vienašališkai pakeisti, pranešant apie tai klientui ne vėliau kaip prieš 2 savaites.
AS Baltika gali vienašališkai keisti privatumo politikos sąlygas vadovaujantis įstatymais. Apie pasikeitimą AS Baltika praneša duomenų subjektams AS Baltika svetainėje ar kitu būdu.
18. AS Baltika ir įmonės, priklausančios tai pačiai grupei, savo svetainėse naudoja slapukus, įskaitant Google Analytics ir Hotjar, bei apie tai informuoja klientą ir prašo jo sutikimo.

Šiuo metu populiaru