Sveiki atvykę į lojalių Ivo Nikkolo klientų ratą!

  • Pirmi sužinokite apie naujas kolekcijas ir geriausius pasiūlymus.
  • Pateikę pirkimo čekį, galėsite pasinaudoti 30 dienų grąžinimo laikotarpiu.
  • Gaukite asmeninius gimtadienio pasiūlymus ir dizainerių rekomendacijas.

PAPRASTA PRISIJUNGTI PARDUOTUVĖJE ARBA INTERNETU

Pateikite paraišką prisijungti prie lojalumo programos Ivo Nikkolo parduotuvėje arba įveskite savo el.pašto adresą paspaudę mygtuką „Sukurti paskyrą“ internetinėje parduotuvėje. Patvirtinimo laiškas bus išsiųstas pateiktu el.pašto adresu. Patvirtinę galėsite susikurti paskyrą.

KAIP UŽSIREGISTRUOTI SMS IR NAUJIENLAIŠKIO GAVIMO?

Prisijungdami prie lojalumo programos taip pat galite užsiregistruoti naujienlaiškio ir SMS gavimui. Jei turite klausimų, susisiekite su mumis el.paštu pagalba@ivonikkolo.com.

KAIP ATSISAKYTI NAUJIENLAIŠKIŲ IR SMS PRANEŠIMŲ?

Jei norite atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos, spustelėkite nuorodą el.laiško apačioje. Atsisakę naujienlaiškių, automatiškai atsisakote visos komunikacijos el.paštu. Galite atsisakyti SMS pranešimų prenumeratos, išsiųsdami atitinkamą užklausą el. pašto adresu pagalba@ivonikkolo.com. Taip pat galite atsisakyti naujienlaiškių ir SMS pranešimų mūsų savitarnos aplinkoje prisijungę prie www.ivonikkolo.ee/lt.


LOJALUMO PROGRAMOS SĄLYGOS

Lojalumo programa yra taikoma UAB Baltman, SIA Baltika Latvija ir UAB Baltika Lietuva parduotuvėse

1. Prisijungimo prie lojalumo programos sąlygos
1.1 Paraišką prisijungti prie lojalumo programos (toliau – ir programa) galima pateikti visose Oü Baltman, Baltinia Oy Ab, SIA Baltika Latvija ir UAB Baltika Lietuva parduotuvėse, registruojantis su asmens tapatybės kortele ir užpildant atitinkamą formą.
1.2 Kiekvienas asmuo gali turėti vieną galiojančią paskyrą, kurioje rodomi IVO NIKKOLO ir BALTIKA Fmontoparduotuvėse bei INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE įsigyti produktai.
1.3 Paraiška bus atmesta, jei nebus užpildyti privalomi kliento formos laukai, reikalingi norint prisijungti prie programos, arba jei asmuo jau turi galiojančią paskyrą.
1.4 Registruodamasis su tapatybės kortele, parduotuvės klientų aptarnavimo atstovas nedelsdamas įveda reikalingus duomenis į programos informacinę sistemą, o klientas gali susipažinti su programos ir paskyros sąlygomis adresu www.ivonikkolo.ee/lt.
1.5 Pateikdamas paraišką, pareiškėjas/vartotojas patvirtina sutikimą dėl jo/jos asmens duomenų tvarkymo (įskaitant. Jo/jos pateiktus asmens duomenis ir pirkinius su lojalumo programa) AS Baltika ja Oü Baltman, SIA Baltika Latvija, Baltika Lietuva paraiškoje pateiktais tikslais.
1.6 Prie lojalumo programos gali prisijungti tik fiziniai asmenys. Juridiniai asmenys prie programos prisijungti negali.
2. Kitos sąlygos
2.1 Teisė keisti lojalumo programos sąlygas apie tai pranešus klientams bent prieš 5 dienas. Jei, pakeitus sąlygas, vartotojas nenori toliau naudotis paskyra, jis/ji turi teisę pateikti prašymą panaikinti paskyrą raštu adresu pagalba@ivonikkolo.com.
2.2 Lojalumo programos sąlygos ir kita su lojalumo programa susijusi informacija pateikiama adresu www.ivonikkolo.ee/lt. Esant bet kokiam neatitikimui tarp teksto pateikto fizinėje formoje ir teksto internete, visada vadovaujamasi tekstu internetinėje parduotuvėje.
2.3 Norėdami atšaukti lojalumo programą, paskyros vartotojas pateikia paraišką adresu pagalba@ivonikkolo.com. Pateikus atitinkamą paraišką ir panaikinus paskyrą, kliento lojalumo taškai bus užblokuojami.
2.4 Klientas privalo nedelsdamas pranešti el. paštu pagalba@ivonikkolo.com apie bet kokius duomenų pasikeitimus, naudojamus paskyroje, įskaitant vardo ir kontaktinių duomenų pasikeitimus, praradus tapatybės kortelę ir kt.
2.5 Visos parduotuvės (išskyrus internetinę parduotuvę) turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekę, jei kliento prekių grąžinimo dažnis viršija 4 grąžinimus iš eilės per 6 mėnesius. Informacija aukščiau netaikoma gaminiams su trūkumais ar produktams, kai įstatymai numato kitaip.
2.6 Visos grąžinamos prekės turi būti nenaudotos, originalioje pakuotėje, privalo turėti visas etiketes, kurios buvo ant gaminio pirkimo metu.
3. Privatumo politika
3.1. Pagrindinis asmens duomenų tvarkytojas yra AS Baltika (Valukoja 10, Talinas, registro kodas 10144415). Duomenų apsaugos specialistas – Kaupo Lõhmus, el.pašto adresas dpo@baltikagroup.com.
3.2. Asmens duomenys tvarkomi laikantis Estijos ir Europos Sąjungos teisės aktų.
3.3. Duomenų valdytojas kaupia šiuos asmens duomenis: vartotojo vardą, lytį, gimimo datą, asmens kodą, telefono numerį, el.pašto adresą ir pirkimo istoriją.
3.4. Asmens duomenys yra tvarkomi ir renkami šiais tikslais: pirkimo analizei, pardavimams, paslaugų teikimui, klientų aptarnavimui. Duomenų valdytojas turi prieigą prie asmens duomenų bazės, gali analizuoti, rūšiuoti duomenis, imti pavyzdžius.
3.5. Duomenų valdytojas neatskleidžia duomenų trečioms šalims. Baltika paslaugos, įskaitant informacinės visuomenės paslaugas, nėra skirtos vaikams iki 13 metų.
3.6. Prisijungdamas prie klientų programos klientas sutinka, kad būtų tvarkomi jo asmeniniai duomenys. Duomenų valdytojui perduoti asmens duomenys yra apsaugoti ir laikomi konfidencialia informacija, įskaitant duomenis apie klientą ir jo užsakymus, saugomus internetinės parduotuvės aplinkoje. Duomenų perdavimas tarp kliento ir bankų bei mokėjimų centrų yra užšifruotas, o tai užtikrina kliento asmens duomenų ir banko duomenų saugumą. Duomenų tvarkytojas neturi prieigos prie konfidencialių kliento banko ir mokėjimo kortelės duomenų.
3.7. Duomenų valdytojas imasi visų priemonių, įskaitant informacines technologijas ir organizacines priemones, kad apsaugotų surinktus asmens duomenis. Tik įgalioti asmenys turi prieigą keisti ir tvarkyti duomenis.
3.8. AS Baltika gali įgalioti kitus juridinius asmenis (įgaliotą tvarkytoją) tvarkyti asmens duomenis, jeigu buvo sudaryta sutartis, pagal kurią įgaliotasis tvarkytojas privalo saugoti tvarkomus duomenis ir užtikrinti šių duomenų apsaugą pagal įstatymus. Tokie įgalioti tvarkytojai yra kasos aparatų programinės įrangos paslaugų teikėjai, programinės įrangos kūrimo partneriai, logistikos paslaugų teikėjai ir rinkodaros paslaugų teikėjai. Įgaliotieji tvarkytojai taip pat apima įmones, priklausančias tai pačiai konsolidavimo grupei kaip AS Baltika, ir jų darbuotojus, kurie tvarko asmens duomenis, kad galėtų atlikti savo pareigas.
3.9. AS Baltika informuos klientą apie naujausią įgaliotų juridinių asmenų tvarkytojų sąrašą, kreipiantis į AS Baltika adresu Valukoja 10, Talinas arba siunčiant užklausą el.paštu pagalba@ivonikkolo.com.
3.10. Klientas turi teisę bet kada gauti informaciją ir ištirti savo asmens duomenis, prašyti prieigos prie savo asmens duomenų, prašyti ištaisyti savo asmens duomenis, prašyti apriboti savo asmens duomenis, prašyti ištrinti savo asmens duomenis, prašyti perduoti jo asmens duomenis, teises, susijusias su automatizavimu. Jūs taip pat turite teisę atšaukti anksčiau duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Norėdamas gauti ir susipažinti su informacija, klientas turi pateikti atitinkamą raštišką prašymą adresu pagalba@ivonikkolo.com.
3.11. Asmens duomenų valdytojas gali siųsti klientui naujienlaiškius, įskaitant apklausas ir pasiūlymus, kliento el.pašto adresu arba SMS žinute tik tuo atveju, jei klientas iš anksto davė tokį sutikimą prisijungdamas prie klientų programos arba savitarnos aplinkoje.
3.12. Klientas gali bet kada atšaukti pasiūlymus ir naujienlaiškius, prisijungęs prie savitarnos aplinkos adresu www.ivonikkolo.ee/lt, pranešdamas el.paštu adresu pagalba@ivonikkolo.com arba paspaudus nuorodą el.laiško apačioje.
3.13. Klientas bet kuriuo metu gali pasiekti ir iš dalies pakeisti savo asmens duomenis prisijungęs prie savitarnos aplinkos www.ivonikkolo.ee/lt arba atsiųsdamas atitinkamą užklausą adresu pagalba@ivonikkolo.com. Norėdamas ištrinti surinktus asmens duomenis, klientas pateikia atitinkamą rašytinį prašymą adresu pagalba@ivonikkolo.com.
3.14. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą AS Baltika ir Baltika AS duomenų apsaugos pareigūnui, Duomenų apsaugos inspekcijai ar teismui, jei Duomenų subjektas nustato, kad tvarkant asmens duomenis buvo pažeistos jo teisės. Duomenų apsaugos valdybos (DAV) kontaktinę informaciją rasite DAV svetainėje adresu: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.
3.15. Duomenų valdytojas pakeičia ir (arba) ištrina kliento duomenis nustačius kliento tapatybę.
3.16. Kliento asmens duomenų saugojimo terminas yra penkeri metai nuo paskutinio pirkimo.
3.17. Jei asmens duomenys tvarkomi kitu tikslu, nei tas, kuris buvo nurodytas iš pradžių, arba nėra pagrįsti duomenų subjekto duotu sutikimu, Baltika AS atidžiai įvertins tokio naujo tvarkymo leistinumą. Siekdama nustatyti, ar toks duomenų atitinka tikslą, kurio pagrindu iš pradžių buvo renkami asmens duomenys, Baltika AS atsižvelgia į: 1) ryšį tarp tikslų, kuriais buvo renkami asmens duomenys, ir numatomų tolesnių tvarkymo tikslų; 2) asmens duomenų rinkimo kontekstą, ypač duomenų subjekto ir Baltika AS santykius; 3) asmens duomenų pobūdį; 4) galimas siūlomo tolesnio tvarkymo pasekmes duomenų subjektams; 5) saugumo priemones. Baltika AS gali vienašališkai pakeisti privatumo politiką, apie tai pranešdama klientui ne vėliau kaip prieš 2 savaites. AS Baltika gali vienašališkai keisti privatumo politikos sąlygas vadovaudamasi įstatymais. Baltika AS praneša duomenų subjektams apie pakeitimą Baltika AS svetainėse arba kitu būdu.
3.18. AS Baltika ir įmonės, priklausančios tai pačiai grupei, naudoja slapukus savo svetainėse, įskaitant Google Analytics, apie kuriuos informuoja klientą ir prašo sutikimo.

Šiuo metu populiaru