1. ÜLDINE
1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad AS Baltika, registrikood 10144415, Valukoja 10, Tallinn (Ettevõtja) ja ostu sooritanud isiku (Kliendi) vahel tekkivaid õigussuhteid kaubamärgi Ivo Nikkolo toodete ostmisel-müümisel e-poes.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.
1.3. Ettevõtja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitatakse e-poe keskkonnas ning muudatused jõustuvad alates veebilehel avaldamisest. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.
1.4. Toodete valik, hinnad ning allahindlused võivad erineda Ettevõtja jaekaupluste kaubavalikust, hindadest ning allahindlusest.

2. HIND
2.1. Toodete hinnad on toodud toodetelehel ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 22%.
2.2. Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Kliendi poolt valitud tarneviisile vastav kohaletoimetamise tasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.
2.3. Sooduskoodi olemasolul arvutatakse toote allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.
2.4. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE
3.1. Klient lisab toote ostukorvi pärast toote ning vajadusel suuruse valimist tootelehel, kasutades selleks nuppu „Lisa korvi“ .
3.2. Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni toote eest tasumiseni. Ettevõtte teavitab klienti tema kinnitamata tellimusest.
3.3. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis sisestada vajalikud andmed, valida makseviis ning vajutada nuppu „Edasi maskma“.
3.4. Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast „Edasi maksma“ nupu vajutamist ja makse laekumist.
3.5. Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Ettevõtja Kliendi e-posti aadressile. Juhul, kui postkastist kirja ei leidu, palume kontrollida ega kiri ei ole kogemata rämpsposti kausta sattunud.
3.6. E-poel on õigus lepingust taganeda või tellitud toode jätta üle andmata, kui kaup on laost otsa saanud, defektne või kuvatud valesti süsteemivea tõttu. Kliendi tellitud Toote puudumisel tühistab Ettevõtja tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt Klienti. Osalise tühistamise korral võib Ettevõtja küsida Kliendi soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see lähetada või samuti tühistada.

4. TASUMINE
4.1. Veebikeskkonnas (e-poes) sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna.
4.2. Tellimuste eest saab tasuda krediitkaardiga (Visa, MasterCard), Eesti pangalinkidega, Läti pangalinkidega, Leedu pangalinkidega, Soome pangalinkidega ning PayPal keskkonnas.
4.3. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas, krediitkaardiga tasumisel Montonio Finance OÜ turvalises keskkonnas ning PayPal maksete korral vastavalt PayPal turvalises keskkonnas. Ettevõtjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.
4.4. Peale tellimuse esitamist ja kauba eest tasumist saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus. Kui kaup on lao poolt edasi antud transporditeenuse pakkujale, saadetakse Kliendi e-postile arve. Lähetusele väljapoole Euroopa Liitu lisatakse ka tollideklaratsioon (UPU vorm CN22).

5. TOODETE TOIMETAMINE KLIENDILE
5.1. E-pood tarnib tooteid kõikidesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse ning valitud riikidesse üle maailma.
5.2. Tooted tarnitakse kliendile Omniva (AS Eesti Post) poolt pakutavate Tähitud Maksikiri Ärikiri ja Omniva pakk pakiautomaati teenustena ning Itella SmartPOST OÜ poolt pakutavate teenustena ning DPD kulleriga. Saadetised on Omniva ning UPU rahvusvahelises jälgimiskeskkonnas jälgitavad; Itella SmartPOST saadetiste jälgimiskeskkonnas; DPD Eesti AS saadetisi on võimalik jälgida DPD jälgimiskeskkonnas. Lisaks on ühe tarnevõimalusena Click&Collect, mille käigus tarnitakse tooted valitud Baltika AS kauplustesse.
5.3. Klient tasub Toodete kohaletoimetamisega kaasnevad kulud. Saadetise tasu sõltub sihtkohast.
5.4. Ettevõtja täidab tellimused, st annab postiasutusele lähetamiseks üle tellimuse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist. Toote kohalejõudmine Kliendini sõltub postiteenistustest.

6. TAGANEMISÕIGUS, TOODETE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE
6.1. Kliendil on õigus põhjust avaldamata tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul (registreeritud klientidel on õigus tehingust taganeda 30 päeva jooksul), esitades Ettevõtjale kirjaliku (postiga või digiallkirjaga) või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri).
6.2. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Ettevõtja Kliendile saadetava teatega.
6.3. Klient on kohustatud tagastama toote 14 kalendripäeva jooksul (registreeritud klientidel on õigus tehingust taganeda 30 päeva jooksul) arvates taganemisavalduse esitamisest. Taganemistähtaega arvestatakse päevast, mil Klient või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud toote enda valdusesse. Juhul, kui tellimus koosneb rohkem kui ühest saadetisest, arvestatakse taganemistähtaega viimase paki Kliendini saabumise päevast.
6.4. Registreerunud kasutajad saavad Itella SmartPOSTi või Omniva pakiautomaati tellitud paki tasuta tagastada 14 päeva jooksul, kasutades algses SMS-is sisalduvat uksekoodi või tagastuskoodi. Click&Collecti tellitud pakki on võimalik samuti tasuta tagastada, tagastades paki samasse kauplusesse, kust see pakk kätte saadi.
6.5. Tehingust taganemisel tagastab Ettevõtja Kliendile tema poolt tasutud summad, sh toote Kliendile toimetamise tasu, kandes tagastatava summa Kliendi pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul peale toote jõudmist Ettevõtjani või Kliendi poolt esitatud tõendi saamist toote tagasisaatmise kohta. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üle andmise kohta postiasutusele. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud.
6.6. Juhul, kui Klient soovib Toote vahetamist, parandamist või asendamist, peab Klient täitma Toote ja arvega kaasas oleva tagastuslehe. Toote vahetamise või asendamise korral kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui tagastatav toode ei vasta tellitule.
6.7. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
6.8. Hügieenilistel kaalutlustel ei kohaldata taganemisõigust suletud pakendist välja võetud pesutoodetele ja päevitusriietele.
6.9. Kliendil on võimalik toode välja vahetada 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist, kui tellitud toote suurus ei sobinud. Registreeritud klientidel on võimalik toode välja vahetada 30 päeva jooksul.
6.10 Kui Ettevõtjale tagastatud toodet ei ole võimalik välja vahetada Kliendi soovitud suuruse puudumise tõttu, võtab Ettevõtja Kliendiga ühendust.

7.PRETENSIOONI ESITAMINE
7.1. Ettevõtja vastutab kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest kliendile, sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmiest kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Ettevõtja kohustus.
7.2. Toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel kohustub Klient sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul mittevastavusest teada saamisest, teavitama Ettevõtjat, saates vastava info e-posti aadressile info@ivonikkolo.com või kirjalikult AS Baltika aadressile Valukoja 10, 11415 Tallinn.
7.3. Lepingule mittevastava või defektse toote korral on Kliendil õigus nõuda Ettevõtjalt kohustuse täitmist, taganeda lepingust või öelda leping üles ning nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode Ettevõtja kulul.
Kliendil on õigus nõuda toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ning toote eest tasutud summade tagasinõudmist, kui:
•Ettevõtjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada või
•toote parandamine või asendamine ebaõnnestub või
•Ettevõtja ei ole toote puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või
•Kliendile tekitatakse põhjendamatuid ebamugavusi.
7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral hüvitatakse Kliendile toote eest tasutud summa koos transpordimaksumusega Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on tema käes oleva toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üleandmise kohta postiasutusele.
7.6. Ettevõtja kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud ettevõtja üksnes juhul, kui pretensioon on õigustatud. Ettevõtja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui:
7.6.1. Toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül;
7.6.2. Puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel;
7.6.3. Toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu;
7.6.4. Puudub ostu sooritamist tõendav dokumendi koopia.
7.7. Juhul, kui Kliendi ja Ettevõtja vahel on tekkinud erimeelsused toote puuduste osas, on Kliendil õigus pöörduda pretensiooniga Ettevõtja poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) esitatud kaebuses ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, tootel esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus. Ettevõtja vastab Kliendi kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) 15 päeva jooksul. Kui ostjal on veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@ivonikkolo.com või helistada telefonil +372 6302 888.
7.8. Juhul, kui Klient ja Ettevõtja ei saavuta vaidluse osas kokkulepet, on Kliendil õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Eestis tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ja avaldust esitada siin (https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon).
Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Ettevõtja vahelo sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Vaidluste lahendamisel Eestis tarbijakaitseameti juures lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole. (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm)
7.9. Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Ettevõtja asukohajärgsesse maakohtusse.

8. PRIVAATSUSPOLIITIKA
8.1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on AS Baltika (Valukoja 10, Tallinn, registrikood 10144415). Andmekaitsespetsialist on Kaupo Lõhmus, e-maili aadressiga dpo@baltikagroup.com.
8.2. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.
8.3. Vastutav töötleja kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, sugu, sünnipäev, isikukood, telefoninumber, e-mail ja ostuajalugu.
8.4. Muuhulgas töödeldakse isikuandmeid ja kogutakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside tegemiseks, kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks, kliendi lojaalsusprogrammi teenindamiseks. Vastutaval töötlejal on õigus teha isikuandmete andmebaasi päringuid, andmeid analüüsida, sorteerida ja teha valimeid.
8.5. Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele. Baltika teenused sh infoühiskonna teenused ei ole suunatud lastele alla 13 aastat.
8.6. Liitudes kliendiprogrammiga, annab Klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Vastutavale töötlejale edastatud isikuandmed on kaitstud ning käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina, sh e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavad andmed Kliendi ja tema tellimuste kohta. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Andmetöötlejal puudub ligipääs Kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.
8.7. Vastutav andmetöötleja rakendab kõiki meetmeid, sh infotehnoloogilisi ja organisatoorseid, kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
8.8. AS Baltika võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Sellisteks volitatud töötlejateks on kassatarkvara teenusepakkujad, tarkvaraarenduspartnerid, logistikateenusepakkujad ja turundusteenusepakkujad. Volitatud töötlejateks on ka AS Baltikaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad ja nende töötajad, kes töötlevad isikuandmeid oma tööülesannete täitmiseks.
8.9. Ajakohase juriidilistest isikutest volitatud töötlejate nimekirja teeb AS Baltika Kliendile teatavaks Kliendi taotluse alusel, mis on esitatud kirjalikult AS Baltika aadressile Valukoja 10, 10135 Tallinn või e-posti aadressile info@ivonikkolo.com.
8.10. Kliendil on õigus igal ajal saada teavet ning tutvuda enda isikuandmetega, taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele, taotleda enda isikuandmete parandamist, taotleda enda isikuandmete piiramist, taotleda enda isikuandmete kustutamist, taotleda enda isikuandmete ülekandmist, õigused seoses automatiseeritused töötlusega, õigus järelevalveasutuse hinnangule. Samuti on õigus võtta tagasi varasemalt antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Teabe saamiseks ja tutvumiseks esitab Klient vastava kirjaliku taotluse aadressile info@ivonikkolo.com.
8.11. Isikuandmete vastutav töötleja võib saata Kliendile uudiskirju, sh rahulolu küsitlusi ning pakkumisi kliendi e-mailiaadressile või SMSi vahendusel ainult juhul, kui Klient on andnud eelnevalt nõusoleku kliendiprogrammiga liitumise hetkel või iseteenindus keskkonnas.
8.12. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest logides sisse iseteeninduskeskkonda aadressil www.ivonikkolo.com, andes sellest teada e-kirja teel info@ivonikkolo.com aadressil või järgides e-kirjas toodud juhiseid.
8.13. Kliendil on igal ajal võimalik oma isikuandmetega tutvuda ja neid osaliselt muuta logides sisse www.ivonikkolo.com iseteeninduskeskkonda või edastades vastava soovi aadressil info@ivonikkolo.com. Kogutud isikuandmete kustutamiseks esitab Klient vastava kirjaliku taotluse aadressile info@ivonikkolo.com.
8.14. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega AS Baltika või AS Baltika Andmekaitsespetsialisti, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. Andmekaitse Inspektsioon (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.
8.15. Vastutav andmetöötleja muudab ja/või kustutab Kliendi andmed pärast seda, kui Kliendi isikusamasus on tuvastatud.
8.16. Kliendi isikuandmete säilitamise tähtaeg on viis aastat alates viimasest ostust.
8.17. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine andmesubjekti antud nõusolekul, hindab AS Baltika hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust. AS Baltika võtab selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:
(1) seost nende eesmärkide, mille jaoks isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel;
(2) isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige andmesubjekti ja AS Baltika vahelist seost;
(3) isikuandmete laadi;
(4) kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi andmesubjektide jaoks;
(5) asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu. Privaatsuspoliitikat võib AS Baltika ühepoolselt muuta sellest Klienti ette teavitades vähemalt 2 nädalat.
AS Baltika võib privaatsuspoliitika tingimusi vastavalt seadusele ühepoolselt muuta. Muutmisest teavitab AS Baltika andmesubjekte AS Baltika koduleheküljel või muul viisil.
8.18. AS Baltika ja temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad kasutavad oma veebilehtedel küpsiseid, sh Google Analytics ja Hotjar, klienti sellest teavitades ning temalt nõusolekut küsides.

Hetkel populaarne